Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Methode Hendrickx

Link: Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Methode Hendrickx

De Kritische ontwikkelingsbegeleiding vertrekt vanuit een holistisch perspectief en kijkt verder en breder dan de stoornis alleen. Het hele gedragssysteem wordt meegenomen in de behandeling. De ontwikkelingsbegeleider wil de individuele persoon – in elke situatie en op elke leeftijd – maximale kansen bieden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontplooien.

We begeleiden je op zoek naar je lichamelijk en psychologisch evenwicht en naar het herwinnen en verbeteren van je levenskwaliteit, je aanpassingsvermogen en je prestaties

Deze strikt individuele begeleiding gebeurt altijd op maat van de persoon en op zijn tempo. Daarom sluit de begeleider steeds aan op wat de persoon nu al is, kan, weet en emotioneel aankan en niet op wat de omgeving eist.

Zo vermijdt men:

  • het hopeloze en uitputtende gevecht tegen verkeerde en schadelijke gewoonten
  • het uitzichtloos drillen van te moeilijke vaardigheden en leerstof
  • de frustrerende verhoging van de prestatiedruk

De therapie start steeds met een probleemanalyse/ -synthese. De begeleider zorgt eerst voor een duidelijke en gedetailleerde kijk op de complexiteit van de zichtbare problemen.

Wie komt in aanmerking?

  • Psychomotorische achterstand of defecten bij baby’s en jonge kinderen (vb. baby’s die niet kruipen, huilbaby’s, reflux, slaapproblemen,…)
  • Aandachts- en leerproblemen (schrijf, lees en reken problemen) al dan niet gekoppeld aan onhandigheid, houterig en onstabiel bewegen
  • Stress en overspanning, ook bij volwassenen

Psychosomatische problemen

  • Hoofd- en buikpijn
  • Ademhalings-, eet- en slaapproblemen
  • Tics, nagelbijten, stotteren, incontinentie
  • Plaatselijke en wisselende pijnen
  • Uitputting
  • Globaal niet goed in zijn vel zitten

Gedrags- en contactstoornissen

  • Geremde, opdringerige of vluchtige contactname
  • Weerloosheid en pestproblemen
  • Infantiel gedrag, impulsiviteit en hyperactiviteit (ADHD)
  • Frustratie, agressiviteit, woedeaanvallen
  • Negatieve controle en antigedrag
  • Perfectionisme, rituelen en dwangmatigheid
  • Controledrang en fobieën
  • Schoolangst, motivatieverlies en depressie